Ved en reklamasjon- eller garantisak vil vi samarbeide med leverandøren, i mange tilfeller må varen sendes inn for behandling. Behandlingstiden er normalt 1-3 uker fra saken er opprettet til den er ferdig behandlet, men det kan variere noe.


Du vil få informasjon om videre behandling etter reklamasjonen er registrert hos oss.