Når en pakke er sendt fra oss har kunden ansvar for å hente ut varene fra Postkontoret / Post i Butikk. Ønsker man å returnere varen skal man gjøre dette raskest mulig, om man vil benytte angrefristen.

 

NB! Dersom kunden ikke henter ut pakken vil vi for å dekke fraktkostnader tur/retur, behandling og emballasje belaste kunden med et gebyr på kr. 500,-.

 

Ved manglende betaling vil kravet, etter forutgående varsel, bli oversendt til inkasso.

 

Henter du ikke pakken eller nekter mottak av denne, vil dette ikke gi oss noen indikasjoner om hvorfor pakken ikke er hentet og man tar ikke det ansvaret man etter loven har når man bestiller varer.