Miljøarbeid i Skittfiske

Skitt Fiske AS har fokus på å begrense belastningen vår virksomhet påfører miljøet. Det gjør vi gjennom kontinuerlige forbedringer og smartere drift. Vi overholder nasjonale og lokale miljølover, samt at vi stiller miljøkrav til våre leverandører. Vi lever tross alt for og av fiske og med et godt miljø blir det godt fiske!

 

Drømmeelv 

 

 

Miljøarbeid hos leverandører

Vi har flere leverandører av produkter som også fokuserer på natur, miljø og gjennvinning.

 

Kildesortering

Skitt Fiske har systemer for sortering av trevirke, plast, papp og papir. Alle ansatte i Skitt Fiske AS har tilrettelagt for kildesortering av papir. Det jobbes i tillegg med en rekke tiltak for å redusere papirforbruket (elektronisk markedsføring, elektroniske trykksaker, fakturaer, ordrebekreftelser og pakksedler, samt nye printerløsninger). Alle dokumenter i forbindelse med et kjøp er alltid tilgjengelige på ”Min konto”.


Elektroniske produkter

Disse skal ikke kastes sammen med annet avfall. Skitt Fiske tar vederlagsfritt i mot retur av elektroniske produkter av samme type eller funksjon som er kjøpt i vår butikk eller nettbutikk.

 

Emballasje

Våre hovedleverandører av emballasje er miljøfyrtårnsertifisert. I pappemballasjen som brukes er det benyttet returfiber (innsamlet papiravfall som er resirkulert) som råstoff i produksjonen.

 

Hvor skal jeg gjenvinne mitt gamle fiskeutstyr?
Stoffer og materialer som kan gjenvinnes er f.eks. jern, kobber, aluminium, glass og plast. Miljø og helseskadelige stoffer som bly, kvikksølv, kadmium og PCB skal tas hånd om på en forsvarlig måte. For å se hva du skal sortere og hvor du kan gjøre det, kan du besøke hjemmesidene til sortere.no som viser enkelt hvor man kaster hva og klikke på "Finn nærmerst returpunkt" øverst til høyre på siden til sortere.no.

 

Støtte til miljøorganisasjoner

Skitt Fiske AS har støttet Bellona i forbindelse med arbeid de gjør i Sandefjordsfjorden høsten 2011. Les saken på Bellona sine hjemmesider og på SandefjordsBlad.no

  

Transport
Skittfiske har ingen transport i egen regi. Frakt av produkter skjer ”kollektivt” gjennom transportører som Posten, Bring og DSV. Disse har alle fokus på miljøet. Posten har f.eks. Klimanøytral servicepakke.

På disse videoene kan du se noen av de tiltakene Posten og Bring gjør for å være mer miljøeffektive.